Obchodní podmínky


adresa provozovny: Trávníčkova 1766/9, Praha 5
Nejsem plátce DPH


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 •  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající fyzické osoby Kateřiny Bonušové, PSČ: 155 00, IČ: 03156273, (dále jen „fotograf“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako „klient“).
 • Odesláním rezervačního formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami a ochranou osobních údajů GDPR
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat písemnou formou. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 •  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Klient má možnost se s nimi předem seznámit. Uzavřením smlouvy klient dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
 • Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

 

Objednání focení

 • objednat se lze formou rezervačního formuláře (preferuji) e-mailem nebo telefonicky
 • objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem
 • Závazným objednáním služeb fotografa se klient zavazuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a rozumí jim. Dále se seznámil se stylem focení, který fotograf používá a vyhovuje mu
   

Objednací lhůta

 • objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti dle volných termínů v kalendáři, který je volně přístupný na mých stránkách
 • novorozenecké focení si zarezervujte ještě v těhotenství před samotným porodem, konkrétní termín focení se domlouvá po samotném porodu ještě z porodnice
   

Zrušení rezervace

 • pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem
   

Náhradní termín

 • klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální fotografovu obsazenost termínů
 • také se může stát, že již žádný vhodný termín na focení (zejména u novorozeneckého) mít nemusí
   

CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

 

Cena služeb

 •  cena konkrétních typů fotografování včetně podrobné informace o tom, co je součástí jednotlivých balíčků je podrobně uvedena na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
   

Splatnost cen

 • cena za vybraný fotobalíček je splatná v den focení, pokud se nedomluvíme jinak (např. po výběru fotek)
 • cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku a případné doplňkové produkty (foto obrazy či tisky fotografií navíc) je formou doplatku zaplacena převodem na účet  ještě před jejich zpracováním
 • nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného fotobalíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena
   

FOTOGRAFOVÁNÍ

 

Realizace focení

 • všechny druhy fotografování, probíhají pouze v v nabízených termínech, na základě předem domluveného a potvrzeného termínu klientem a to buď v prostorech fotoateliéru  nebo v exteriéru

Ateliérové focení

 • v ateliéru je možné focení většiny žánrů – rodinné, portrétní, dětské, tématické, novorozenecké, business, produktové apod.
 • do ateliéru jsou povolení domácí mazlíčci, pokud jsou vychovaní a ateliér nezdemolují
   

Exteriérové focení

 • lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem a realizují se zde všechny nabízené druhy focení
 • v případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín

Doba focení

 • doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku
 • pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení
 • opozdílí-se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn fotografování zrušit a studio či smluvené místo opustit
 • v průběhu celého fotografování ve studiu či exteriéru je zakázáno pořizovat jakýkoliv záznam z focení – ať už jde o fotografie či video bez souhlasu fotografa
   

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

 

Výběr fotografií

 • do 5-ti pracovních dnů po uskutečněném focení obdrží klient na e-mail odkaz na zaheslovanou galerii s neretušovanými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě
 • náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf. Jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku
 • dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k retuši), slouží pouze k následnému výběru fotografií, které bude klient požadovat upravit
 • vybrané fotografie k úpravě  odešle klient  zpět v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději však do 14. dnů od jejich obdržení
 • pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě, fotograf si vyhrazuje prodloužit dobu dodání fotografií (viz. Dodací lhůta fotografií)
 • objednání fotografií k retuši i k tisku je závazné (pokud se zákazník vzdá tištěných fotografií v rámci zvoleného balíčku, nedochází k úpravě ceny balíčku)
 • po dokončení zakázky dochází k smazání vytvořené galerie s náhledy
 • pokud si klient nestihne vybrat svoje fotografie k úpravě ani po 3 měsících, dochází ke smazání galerie s náhledy.
 • pro opětovné nahrání galerie se účtuje manipulační poplatek ve výši 350,- (i pokud  si chce klient „dovybrat“ další fotky po již dokončené a odevzdané zakázce).
   

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

 

Dodací lhůta fotografií

 • doba dodání fotografií je až 6 týdnů od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení. A to dle zvoleného balíčku

Vyhrazuji si prodloužit dodací lhůtu v následujících případech:​

 • pokud fotograf obdrží výběr fotografií pro úpravu po lhůtě 14. dnů od zaslání náhledů, automaticky se prodlužuje lhůta dodání až na 12 týdnů od doručení vybraných náhledů k úpravě, dle mé vytíženosti
 • při výběru většího množství fotografií nad rámec  zvoleného balíčku
 • pokud klient ví, že bude fotografie potřebovat dříve, objedná se s ohledem na tuto skutečnost tak, aby se zajistilo klidné zpracování zakázky bez nervů pro obě strany, případně je možné si uhradit příplatek za expresní zpracování
 • upravené fotografie neobsahují fotografovo logo

Předání fotografií

 • Fotografie jsou klientovi předávány v elektronické podobě prostřednictvím zaheslované webové galerie. Klient obdrží link, ze kterého si může fotky stáhnout v plném rozlišení do počítače. Bez konkrétního linku si galerii nemůže prohlížet třetí strana. Záleží tedy jen na klientovi, komu link poskytne. Fotografie jsou odevzdávány ve formátu JPG.
 • tištěné fotografie budou předány osobně na adrese ateliéru, případně je možné je zaslat zásilkovnou po uhrazení poštovného

ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

 

Formát fotografií

 • zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného fotobalíčku ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk)
 • NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI.  ANI ZA ÚPLATU.
   

Retuše

 • u fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance
 • u novorozenců se navíc retušuje novorozenecká vyrážka a velké rušící kousky loupající se kůže, nikoliv všechna loupající se kůžička – ta je typická pro novorozence. Také se sjednotí pleť, aby nebyla flekatá.
 • častým problémem jsou tetovačky na rukou dětí, které jdou obtížně na fotkách odstranit. Pokud je na fotkách klient mít nechce, odstraní je dětem před focením a to již doma, nikoliv těsně před focením, aby kůže nebyla zarudlá od drhnutí
 • speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, usměrnění neposedných vlasů, odstranění tetovaček u dětí, čouhajících ramínek atd.) jsou možné po dohodě s fotografem za příplatek 300,- za fotografii –  za předpokladu, že daná úprava je realizovatelná.
 • Je mi potěšením zachytit reálnou podobu svých zákazníků a proto předmětem mojí práce není změna vašeho skutečného vzhledu neodpovídající skutečnosti. Odstranění dvojité brady či faldíků atd, rovnání křivých nosů, zubů, zeštíhlení postavy tedy ode mne moji klienti neočekávají. Tento typ úpravy je spíše náplní práce grafika, nikoliv fotografa.
 • nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií

Vyvolání fotografií, tisk, reklamace

 • fotografie jsou vyvolávány u ověřených dodavatelů
 • reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku
 • nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky

Reklamace

 • Klient může reklamovat například nedodání slíbeného počtu fotografií nebo nemožnost otevřít digitální soubory.
 • Reklamace na práci vizážistů je možná pouze před samotným focením. Po skončení focení už nikoliv.
 • Pokud není klient spokojen s vlastním vzhledem, není to důvod k reklamaci digitálních souborů.
 • Estetická kvalita fotografií nemůže být předmětem reklamace. Pohled na fotografii se může různit a její hodnocení je ryze subjektivním aspektem.
 • Pokud není klient spokojen s fotografickým stylem fotografa, není to důvod k reklamaci. Dle Obchodních podmínek se má klient předem seznámit s prací fotografa, kterého si pro svou zakázku vybere.

Archivace fotografií

 • všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 roku od odevzdání zakázky, pro dodatečné možné doobjednání. Poté data  odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR)
 • pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby
 • odevzdané fotografie (raw + jpg formáty) archivuji po dobu neomezenou (umožní-li mi to tak mé úložiště), nejméně však 3 roky
 • pokud dojde během této doby u vás ke ztrátě či poškození dat, fotograf může data znovu zaslat prostřednictvím zaheslované galerie za příplatek dle ceníku

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Všechny zvěřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách disponují souhlasem daných osob. Pokud si klient  souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem na uvedené adrese či e-mailu v kontaktech.

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.